Standard plemene

Genotyp:

Genotyp Plemeno
AA BB CC DD gg Kk černý (ASč)
AA BB CC dd gg Kk modrý (ASm)
AA BB cc DD gg Kk havanovitý (AShav)
AA bb CC DD gg Kk madagaskarový - durynský (ASmad)
AA bjbj CC DD gg Kk černožlutý (ASčž)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,6 2,1 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 20 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva bílého základu, barva kresby 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
Tělo: Mírně protažené, jemnější kostry. Hlava: výrazná s širším čelem, u samic o poněkud jemnější, ale ne úzká a dlouhá. Krk: znatelnější než u vysloveně zavalitých plemen. Postoj: polovysoký. Uši: nejsou vysloveně masité, ale jemnější, dobře osrstěné, délka 9,5 - 10,5 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: elastické, nepříliš dlouhé. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Pozice 5. - Kresba
Kresba hlavy: motýlek, skráňové skvrny, oční kroužky, zabarvení celých uší
Motýlek: tvoří kresbu nosní. Tvoří ho: dvě plná oboustranná křídla, která mají uprostřed nad nosem zaoblený výběžek - trn. Křídla se obloukovitě rozkládají přes ústní koutky a zasahují lehce obrubu spodního pysku. Oční kroužky - tvoří oční obrubu, jsou zcela uzavřené, stejnoměrné, úzké. Skráňové skvrny - pod očními kroužky, kruhové mají přednost. Uši: zcela zbarvené, u kořenů bílé, od základní barvy ostře ohraničené.
Kresba těla: úhoř a boční kresba, kresba řetězová, zbarvení povrchu pírka
Úhoř - 1,5 cm široký barevý pruh počínajíci v týle a probíhající nepřerušeně ppo hřbetě až ke kořeni pírka. Pírko: zbarvena vrchní část. Řetězová kresba - vychází ze zátylku ke kořenu pírka po celém hřbetě jako dvouřadový řetěz jednotlivých skvrnek velikosti hrášku po obou stranách k boční kresbě. Boční kresba - jemné skvrny rozložené stejnoměrně po obou stranách zadní partie těla, větší než skvrnky řetězové kresby, samostatné. Nepovšimnuty: skvrny na končetinách a břiše. Všechny kresebné obrazy by měly být oboustranně symetrické.

Pozice 6. - Barva bílého základu, barva kresby
Základní barva: čistě bílá v krycím chlupu i podsadě. Krycí chlup má vykazovat lesk.
Barva kresby:

AS černý: sytě černá s mimořádným leskem, břicho je poněkud matnější, zcela stejnoměrná, bez odstínových odchylek - jako u Aljašky, bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada: modrá. Oči: hnědé, tmavší odstín. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé.

AS modrý: lesklá, sytá modř o něco světlejší než u Vídeňského modrého. Bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada: šedomodrá světlejšího odstínu. Oči: tmavěji šedomodré. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

AS havanovitý: havanovitě hnědá bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada: šedomodrá. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

AS madagaskarový: Barva krycího chlupu:: žlutohnědá až žlutočervená. Závoj: na této barvě se roprostírají velmi tmavé pesíky tvořící velmi jemný sazovitý závoj. Podsada: žlutočervená. Oči: tmavohnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

AS černožlutý: Všechno kresebné znaky musejí být dvoubarevné (složené z barev černá + žlutá) s výjimkou skráňových skvrn, které mohou být jednobarevné. Kresebné barvy: lesklá sytě černá + žlutá s oranžovým nádechem. Obě barvy mají být bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: užší typ. Hlava: mírné odchylky od požadovaného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. -Srst: řidší. Pesíky: poněkud delší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu.

Pozice 5. - Trn: šikmý. Motýlek: zoubkovaný. Nežádoucí skvrnky: na hlavě. Oční kroužky: nestejnoměrné, větší. Skráňové skvrny: dvojité. Kresba: méně ostré ohraničení uší na čele.
Úhoř: nestejnoměrně široký. Řetězová kresba: slabší, jednořadová, krátká, široká, nestejnoměrně nakupená nebo svisle probíhající, nedokonale napojená v zátylku, přerušení řetízků, větší řet. skvrny. Boční kresba: chudší, hrubší, nebo bohatší, asymetrická, příliš situovaná k úhoři. 1 - 2 barevné skvrny na prsou.

Pozice 6. - Bílý základ: nažloutlý nádech. Podsada bílého základu: nažloutlá nebo našedlá. Barva kresby: slabší odstínové odchylky, ojedinělé barevně nepřípustné chloupky. Skvrnka: bílá na povrchu pírka, nebo v dolní polovině uší. Horní pysk: masově růžově zbavený rozštěp. Oči: mírné odstínové odchylky od předepsané barvy. Drápy: pigmentované. Uši: bílé chloupky na lemu.

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: dlouhé, úzké (výluka). Hlava: úzká, dlouhá (výluka). Uši: delší než 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Kresba hlavy: Motýlek - neúplný (výluka). Jakýkoliv chybějící kresebný znak na hlavě (výluka). Spojení: jedné skráňové skvrny s očním kroužkem (výluka), jakékoliv jiné spojení kresebného znaku na hlavě s jiným (výluka). Oční kroužky: neuzavřené (výluka). Spodní pysk: celý úplně zbarvený.
Kresba těla: Úhoř - jakkoliv přerušený (výluka), Boční kresba: úplně spojená s úhořem (výluka). Řetězové skvrny: méně než tři na kažké straně (výluka). Skvrny: více než dvě na prsou (neklasifikován). Scházející některý kresebný znak na těle (výluka).

Pozice 6. - Bílý základ: silně nažloutlý nádech (výluka), silně znečištěný (neklasifikován). Kresba: silné promísení bílými nebo jinobarevnými chloupky (výluka). Oči: Jiná barva (výluka). Bílá skvrnka: na nose, v horní plovině uší (vždy výluka). Bílá skupina: v motýlku (výluka). Bílé skvrnky: v očním kroužku (výluka). Podsada kresby: bílá nebo jiná barva (výluka). Bílý rozštěp pysku (výluka).

ASč - Krycí chlup: výrazně našedlý nádech nebo šedě mramorovaný (vždy výluka). Silný rez (neklasifikován), silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka), zcela bez náznaku lesku (výluka). Podsada: bílá a téměř bílá (výluka), širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

ASm - Krycí chlup: velmi světlá barva (výluka), téměř černá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). silně promísený bílými chloupky a skupinky bílých chloupků (vždy výluka). Silně nahnědlá krycí barva (výluka). Podsada: velmi světlá až téměř šedobílá (výluka), silný nahnědlý nádech zvláště v její horní části (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

ASha - Krycí chlup: silně šedě melírovaný (výluka). Silný rez (neklasifikován), silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka). Vysloveně skvrnitá nebo naprosto nestejnoměrně rozložená barva kryc. chlupu (výluka). Podsada: velmi světlá až bělavá (výluka), širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

ASmad - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka). bílý koneček pírka (výluka). bílá spodina pírka (výluka). Kamzicí znak: chybějící (výluka). Podsada: modrá na místech kamzicích znaků (výluka), bílý proužek u kůže (výluka), slabě namodralá na hřbetě (výluka).

ASčž - Oči: Jiná barva (výluka). Bílá skvrnka: v motýlku, očním kroužku, skráňové skvrně ( ve všech příp. výluka), v horní polovině uší bílé skvrnky (výluka). Bílý rozštěp pysku (výluka). Barvy: zcela smyté vez jakéhokoliv lesku.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

převzato z https://kralik.plivnik.cz