anglický strakáč

Anglický strakáč byl vyšlechtěn v Anglii. Poprvé byli popsáni v roce 1849, kde byli vyšlechtěni jako sportovní plemeno. Do ciziny se dostali v roce 1889. Vzhledem k nosní kresbě (motýlek) jsou v cizině nazýváni Butterfly.

Ve vrhu těchto králíků se objevují kromě charakteristicky vybarvených zvířat ještě králíci celobarevní (kominíci) a bílí (mlynáři). Je to způsobeno působením alel na lokusu K.

Správný strakáč má sestavu Kk (heterozygot). Ve vrhu se však mohou objevit i mlynáři se sestavou KK (homozygot), která často vede k úhynu. Mlynáři mají nedostatečnou kresbu skvrn a někdy mívají na nose pozůstatek kresby - knírek - což jim vyneslo i přívlastek "Šaplinové" podle Charlieho Chaplina. Kromě nich se objevují i kominíci se sestavou kk (homozygot). Tato zvířata jsou celobarevná a vyznačují se značnou vitalitou. Rostou rychleji než heterozygoti a většinou končí v kuchyni.

Kresba anglického strakáče se nazývá řetízková a tvoří ji dvě řady skvrn velikosti hrášku.

Chová se v těchto barevných rázech:

  černý (ASč)
  modrý (ASm)
  havanovitý (AShav)
  madagaskarový - durynský (ASmad)
  černožlutý (ASčž)